01 Aralık 2023

ELEKTRİK :

02 Ocak 2014 Bu içerik 4.477 kez okundu.

Termik Santralda Elektriğin Üretilmesi

Termik Santralda Elektriğin Üretilmesi TERMİK SANTRALDA Elektriğin üretiminde yukarıdaki formülden 1 KWh elektrik enerjisi için 860 / 0,45 = 1991,111 kcal/kg kömüre ihtiyac olduğu ortaya çıkıyor.
Termik santraller katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini hareket (Kinetik) enerjisine, hareket enerjisinide elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir.
Kısaca termik santrallar:kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü tesislerdir.
Termik santrallerin içinde en karmaşık yapıya sahip olanları Katı Yakıtlı Buhar Santrallarıdır. Daha basit yapılardaki Gaz Türbinleri diğer bir Termik Santral örneğidir. Bu iki termik santralın bir araya getirilmiş halinede Kombina Çevrim Santrallerı adı verilmektedir.

TERMİK SANTRELDE KÖMÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ KÖMÜR NEDİR ?

Kömür, doğalgaz ve fuel gibi fosil yakıtlar, yüksek basınç
altında oluşmuş ve karbondioksit içeriği bakımından çok zengin organik maddelerdir.Bu yakıtların kullanımı sonucunda açığa çıkan CO2 gazı, atmosfere karışır. Normalde karbon döngüsünün bir parçası olan bu olay, fosil yakıtların kullanımının artması ile atmosferdeki CO2 miktarının normalden yüksek Seviyelere çıkmasına neden olur.

TERMİK SANTRALDA ELEKTRİĞİN ÜRETİMİ:

TERMİK SANTRALDA Elektriğin üretiminde yukarıdaki formülden 1 KWh elektrik enerjisi için 860 / 0,45 = 1991,111 kcal/kg kömüre ihtiyac olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi saatte 300 MW`lık elektrik üretim yapan bir termik santralında 1 KWh elektrik enerjisi için yaklaşık 2000 kcal/kg kömürün yakıldığını ve 300 MW`ı KWh` e çevirsek oda 300.000 KWh eder buda saatte 600 ton kömüre ihtiyacımızın olduğu demektir.
Elektrik enerjisi üretimi sürekli olması ve devamlılığı gerektiren bir proseste her saatte 600 ton yakıtı kazana taşımak ve yanma artığı olan kül ve cürufu .......ton yakıtın % 20`si olan ........ tonu da yanma özelliği olmayan yabancı maddedir) kazandan atmak ve atma sırasında cevre sorunlarını da mümkün olduğunca minimuma indirmek için var olması gereken, yine ayrıca buharın elde edilmesi için suyun olması ve suyu işlemek için bulunması ve var olması gereken tesis ve sistemlerin oluşturduğu birimler, üretilen elektriğin çıkış trafolarına ve dağıtımı için şalt tesislerine ihtiyaç vardır. Bu konulara ileriki sayfalarda biraz daha detaylara yer verilecektir.

TERMİK SANTRALİN ÇALIŞMASI

Kömür ocaklarından İş makinaları tarafından çıkartılan Linyit kömürü, buradan taşıma vasıtaları ile Termik Santralin Kömür Alma Tesislerine getirilir. Ocaktan 0 ila 1000 mm büyüklükte gelen kömürümüz; Burada döner kırıcıdan geçirilen kömür 0 ile 300 mili metre iriliğine düşürülerek hareketli bantlar ile çekiçli kırıcıya taşınır ve burada da 0 ile 30 mili metre ye düşürtülerek,Stoker tabir edilen stoklayıcı ve stoktan geri alma fonksiyonu olan makinelerle stok sahasına stoklanır.
Stok sahasından hareketli bantlarla ünitede 6 adet olan kömür değirmeni bunkerlerine taşınırlar. Bunkerlerden değişken hızlı çıkarıcılarla alınan kömür bantlarla taşınarak sıcak gaz kanalına dökülürler.
Burada kömürün doğal yapısından dolayı bulunan nemin minimum seviyeye indirilmesi sağlanır. Bir miktar nemi alınan kömür fanlı tip değirmenlere gelerek öğütülmekte ve kömür kanalları ile kazana püskürtülerek burada yakıtın kimyasal
enerjisinin ısı enerjisi şeklinde açığa çıkması için kimyasal bir olay olan yakıtın yanma prosesi gerçekleşir. .........Bu prosesin termik santrallerinde oluşturulduğu yere Kazan denir. Katı yakıtlı termik santrallerinde buhar kazanları Domlu, tabii sirkülasyonlu, kule tipi pulverize kömür yakıcı kazanlardır.
Kazanın ilk ateşlemesinde kazanda 6 adet bulunan yakıcı denilen, fuel-oil, propan ve motorin yakan yakıcılarla kazan ateşlenir ve kazan yanma oda sıcaklığı 400 ºC (bu değerler değişebilir) derece sıcaklığa geldiğinde toz haline getirilmiş pulverize kömür kazan içerisine değirmenler vasıtası ile püskürtülür. Püskürtülen bu kömür yakılmaya başlar ve devam edilir. Normal şartlarda kazan yanma oda sıcaklığı 800 - 960 ºC (bu değerler değişebilir) değerlerine getirilerek, ortalama 900ºC de sabit tutularak ısı enerjisi elde edilmeye devam edilir.
Pompalar arcılığı ile kazan besleme suyu tankına ve buradan da ünitede 3 adet bulunan ve ünitenin çalışması esnasında 2 tanesi devrede olan ve kazana su basabilen kazan besleme pompaları vasıtası ile yaklaşık 150 ºC sıcaklıktaki su ısıtıcılardan geçirilerek, 240 ºC sıcaklığa yükseltilen saf su kazana gönderilir. Enerji, üretimi gibi sürekli olması ve devamlılığı gerektiren bir proseste yakıtı kazana taşımak ve yakmak, kömürün yanması ile kazanda açığa çıkan bu enerji kazanın içerisindeki borularda dolaşan suya verilir ve su buhar fazına geçer. ...........Saatte 480 ton buhar üreten kazanda kızdırıcı boru paketlerinde 535 ºC sıcaklığa ve 136 kilogram basınca çıkarılan buhar fazındaki suya ısı enerjisi verilmeye devam edilir.
Enerji yüklü bu kızgın buhar, buhar türbini rotoruna verilerek rotoru harekete geçirir ve dakikada d/d (örnek 3000) devir döndürmeye başlar böylece buhardaki ısı enerjisi hareket enerjisine dönüştürülmüş olur. Bu hareket enerjiside bir şaftla türbin rotoruna akuple halde bulunan genaratör rotorunu aynı hızla çevirerek genaratör den elektrik enerjisine dönüşür.
Böylece prosesten istenilen nihai hedef gerçekleşmiş ve elektrik enerjisi üretilmiş olur.

Kondense ve Soğutma Kuleleri

Bu arada İşlem görmüş yani elektriğin üretilmesinde katkı sağlayan suyumuz tekrar sistemde kullanılmak için Soğutma Kuleleri dediğimiz sistemlerden faydalanılır. Soğutma işlemi kondenselerde soğutulan ve yoğuşturulan işlem görmüş buharımız sisteme gönderilerek ve buraya Soğutma Kulelerine gelen su yağmurlama usulü ile soğutulup ve yeniden sisteme verilecek sıcaklığa düşürülerek soğutulur ve su sisteme geri gönderilir. Türbinden çıkan, buhar enerjisi diğer bir deyişle basınç ve sıcaklığı azalmış buhar ise yoğunlaştırıcı (kondenser) denilen bölümde soğutulup
su haline dönüştürüldükten sonra, tekrar kullanılmak üzere santralın ısı üretilen bölümüne geri gönderilir. Yoğunlaştırıcıda soğutma işini sağlayabilmek için deniz, göl veya ırmaklarda bulunan su kullanılır. (Su kaynaklarından uzak bölgelerde ise santralın hemen yanında bulunan ve uzaktan bakıldığı zaman geniş dev bacalara benzeyen soğutma kuleleri kullanılır. Bu kulelerin üzerinde görülen beyaz duman ise su buharıdır.) Bu suyu sisteme geri gönderen soğutma suyu pompaları vardır. Bu işlem kapalı çevrim şeklinde sürekli devam etmektedir

Yorum Ekle

Adınız Soyadınız *
Email Adresiniz *
Mesajınız *
Güvenlik Kodu
*

Yorumlar

Henuz yorum yazılmadı.İlk yorumlayan siz olun